Filter
Price
-
Categories
უჟანგავი ფოლადის თაროები
უჟანგავი ფოლადის თაროები
₾1905,54

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x120x40

₾1905,54


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე250 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე1 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1054,55

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x100x40

₾1054,55


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე50 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,5 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1246,32

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x45x60

₾1246,32


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე150 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,8 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1174,52

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x45x50

₾1174,52


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე150 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,8 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1087,32

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x45x40

₾1087,32


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე150 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,8 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1051,42

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x45x35

₾1051,42


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე150 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,8 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1256,82

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x100x60

₾1256,82


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე50 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,5 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1163,38

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x100x50

₾1163,38


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე50 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,5 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1007,84

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x100x35

₾1007,84


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე50 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,5 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1178,03

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x60x40

₾1178,03


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე150 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,8 მმ.
გარანტია1 წელი
₾988.70

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x60x60

₾988,70


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე50 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,5 მმ.
გარანტია1 წელი
₾931,49

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x60x50

₾931,49


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე50 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,5 მმ.
გარანტია1 წელი
₾858,90

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x60x40

₾858,90


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე50 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,5 მმ.
გარანტია1 წელი
₾830,29

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x60x35

₾830,29


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე50 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,5 მმ.
გარანტია1 წელი
₾911,11

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x45x60

₾911,11


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე50 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,5 მმ.
გარანტია1 წელი
₾864,39

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x45x50

₾864,39


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე50 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,5 მმ.
გარანტია1 წელი
₾802,28

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x45x40

₾802,28


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე50 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,5 მმ.
გარანტია1 წელი

₾1133,73

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x60x35

₾1133,73


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე150 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,8 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1282,02

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x60x50

₾1282,02


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე150 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,8 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1795,31

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x120x35

₾1795,31


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე250 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე1 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1239,75

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x60x35

₾1239,75


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე250 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე1 მმ.
გარანტია1 წელი
₾2033,83

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x100x60

₾2033,83


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე250 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე1 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1855,61

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x100x50

₾1855,61


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე250 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე1 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1661,99

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x100x40

₾1661,99


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე250 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე1 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1572,88

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x100x35

₾1572,88


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე250 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე1 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1530,74

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x60x60

₾1530,74


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე250 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე1 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1420,50

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x60x50

₾1420,50


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე250 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე1 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1294,87

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x60x40

₾1294,87


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე250 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე1 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1374,41

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x45x60

₾1374,41


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე250 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე1 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1370,62

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x60x60

₾1370,62


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე150 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,8 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1285,30

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x45x50

₾1285,30


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე250 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე1 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1180,80

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x45x40

₾1180,80


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე250 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე1 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1136,24

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x45x35

₾1136,24


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე250 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე1 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1777,64

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x100x60

₾1777,64


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე150 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,8 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1634,04

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x100x50

₾1634,04


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე150 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,8 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1475,04

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x100x40

₾1475,04


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე150 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,8 მმ.
გარანტია1 წელი
₾1403,24

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x100x35

₾1403,24


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე150 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,8 მმ.
გარანტია1 წელი
₾778,92

უჟანგავი ფოლადის თარო

200x45x35

₾778,92


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე50 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,5 მმ.
გარანტია1 წელი
უჟანგავი ფოლადის თაროები
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x120x40 ₾1905,54 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 250 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 1 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1905,54
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x100x40 ₾1054,55 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 50 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,5 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1054,55
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x45x60 ₾1246,32 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 150 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,8 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1246,32
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x45x50 ₾1174,52 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 150 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,8 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1174,52
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x45x40 ₾1087,32 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 150 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,8 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1087,32
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x45x35 ₾1051,42 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 150 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,8 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1051,42
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x100x60 ₾1256,82 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 50 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,5 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1256,82
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x100x50 ₾1163,38 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 50 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,5 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1163,38
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x100x35 ₾1007,84 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 50 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,5 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1007,84
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x60x40 ₾1178,03 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 150 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,8 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1178,03
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x60x60 ₾988,70 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 50 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,5 მმ. გარანტია 1 წელი
₾988.70
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x60x50 ₾931,49 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 50 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,5 მმ. გარანტია 1 წელი
₾931,49
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x60x40 ₾858,90 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 50 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,5 მმ. გარანტია 1 წელი
₾858,90
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x60x35 ₾830,29 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 50 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,5 მმ. გარანტია 1 წელი
₾830,29
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x45x60 ₾911,11 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 50 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,5 მმ. გარანტია 1 წელი
₾911,11
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x45x50 ₾864,39 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 50 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,5 მმ. გარანტია 1 წელი
₾864,39
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x45x40 ₾802,28 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 50 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,5 მმ. გარანტია 1 წელი
₾802,28
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x60x35 ₾1133,73 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 150 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,8 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1133,73
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x60x50 ₾1282,02 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 150 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,8 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1282,02
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x120x35 ₾1795,31 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 250 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 1 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1795,31
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x60x35 ₾1239,75 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 250 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 1 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1239,75
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x100x60 ₾2033,83 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 250 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 1 მმ. გარანტია 1 წელი
₾2033,83
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x100x50 ₾1855,61 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 250 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 1 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1855,61
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x100x40 ₾1661,99 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 250 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 1 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1661,99
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x100x35 ₾1572,88 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 250 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 1 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1572,88
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x60x60 ₾1530,74 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 250 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 1 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1530,74
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x60x50 ₾1420,50 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 250 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 1 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1420,50
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x60x40 ₾1294,87 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 250 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 1 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1294,87
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x45x60 ₾1374,41 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 250 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 1 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1374,41
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x60x60 ₾1370,62 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 150 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,8 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1370,62
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x45x50 ₾1285,30 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 250 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 1 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1285,30
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x45x40 ₾1180,80 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 250 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 1 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1180,80
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x45x35 ₾1136,24 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 250 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 1 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1136,24
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x100x60 ₾1777,64 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 150 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,8 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1777,64
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x100x50 ₾1634,04 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 150 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,8 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1634,04
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x100x40 ₾1475,04 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 150 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,8 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1475,04
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x100x35 ₾1403,24 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 150 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,8 მმ. გარანტია 1 წელი
₾1403,24
უჟანგავი ფოლადის თარო 200x45x35 ₾778,92 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 50 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,5 მმ. გარანტია 1 წელი
₾778,92