ტექნიკოსი

სამუშაოს მოკლე აღწერა: ტექნიკოსის პასუხისმგებლობას წარმოადგენს ტექნიკური ზედამხედველობა და მონიტორინგი. მოვალეობები ტექნიკური ზედამხედველობა/მონიტორინგი; რეპორტების მომზადება; პრობლემის აღმოჩენა და მოგვარებაზე ზრუნვა. მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: უმაღლესი განათლება საინჟინრო-ტექნოლოგიური მიმართულებით. (დასაშვებია სხვა მიმართულებით უმაღლესი განათლების კომპენსირება მეტი სამუშაო გამოცდილებით); MS Excel-ის საშუალო დონეზე ცოდნა; დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: უპირატესობა მიენიჭებათ კანდიდატებს მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილებით; სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა […]