კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

შპს კაია (401956308) იღებს პასუხისმგებლობას, რომ თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის კონფიდენციალური და არ ექვემდებარება მესამე პირისთვის გადაცემას. მას გამოვიყენებთ მხოლოდ თქვენთან კომუნიკაციისთვის და ჩვენ პროდუქციისა თუ შეთავაზებების შესახებ ინფორმაციის მოსაწოდებლად.

Shopping Cart

კომპანია იღებს პასუხისმგებლობას, რომ თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის კონფიდენციალური და არ ექვემდებარება მესამე პირისთვის გადაცემას.