კაბელარხის სამკაპი- T ფორმა (CBCR-T)

29,40 29,40 3615,00 3615,00 

თუნუქის სისქე: 1.0 მმ

Shopping Cart

კომპანია იღებს პასუხისმგებლობას, რომ თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის კონფიდენციალური და არ ექვემდებარება მესამე პირისთვის გადაცემას.