პლაზმით ჭრაპლაზმური ჭრის აპარატი, იგივე ელექტრო საჭრელი CNC აპარატი. კატალოგი
უპირატესობებიპლაზმური ჭრისას შესაძლებლობა გვაქვს დავამუშაოთ ნებისმიერი სახის ლითონი, გვქონდეს მინიმალური ცდომილება, აქვს სხვადასხვა ტიპის დავალებების შესრულების შესაძლებლობა. გაიგე მეტი