ბათუმის მაღაზია

  • წარმოგიდნეთ კიდევ ერთ დასრულებულ პროექტს
  • ქ.ბათუმში მაღაზია “ფაქტორი” (1000მ2)
  •  გამოყენებულია კაია • Kaya-ში წარმოებული კაბელარხები
  •  არქიტექტორი Saba Nanava

სხვა პროექტები