სამაცივრე მეურნეობა

  • გორი, სოფ. წითელუბანი – სამაცივრე მეურნეობა.
  • 700 კვ.მ-ზე მოხდა ლითონის კონსტრუქციის აწყობა

სხვა პროექტები