საკაბელო ხონჩები ( CBTR კაბელარხები 0,5მმ)

19 -ჯერ დაათვალიერეს!
დოკუმენტაცია

აღწერა

CBTR-2000-100-60-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-150-30-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-150-40-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-150-50-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-150-60-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-200-30-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-200-40-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-200-50-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-200-60-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-250-30-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-250-40-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-250-50-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-250-60-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-250-30-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-250-40-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-250-50-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-250-60-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-300-50-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-300-60-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-350-50-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-350-60-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-400-50-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-400-60-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-100-30-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-100-40-0.5 ხონჩა
CBTR-2000-100-50-0.5 ხონჩა