საკაბელო ხონჩები (CBTR კაბელარხები 1მმ)

20 -ჯერ დაათვალიერეს!
დოკუმენტაცია

აღწერა

CBTR-3000-100-30-1 ხონჩა
CBTR-3000-100-40-1 ხონჩა
CBTR-3000-100-50-1 ხონჩა
CBTR-3000-100-60-1 ხონჩა
CBTR-3000-150-30-1 ხონჩა
CBTR-3000-150-40-1 ხონჩა
CBTR-3000-150-50-1 ხონჩა
CBTR-3000-150-60-1 ხონჩა
CBTR-3000-200-30-1 ხონჩა
CBTR-3000-200-40-1 ხონჩა
CBTR-3000-200-50-1 ხონჩა
CBTR-3000-200-60-1 ხონჩა
CBTR-3000-250-30-1 ხონჩა
CBTR-3000-250-40-1 ხონჩა
CBTR-3000-250-50-1 ხონჩა
CBTR-3000-250-60-1 ხონჩა
CBTR-2000-300-50-1 ხონჩა
CBTR-2000-300-60-1 ხონჩა
CBTR-3000-300-50-1 ხონჩა
CBTR-3000-300-60-1 ხონჩა
CBTR-3000-350-50-1 ხონჩა
CBTR-3000-350-60-1 ხონჩა
CBTR-2000-400-50-1 ხონჩა
CBTR-2000-400-60-1 ხონჩა
CBTR-3000-400-50-1 ხონჩა
CBTR-3000-400-60-1 ხონჩა
CBTR-2000-450-50-1 ხონჩა
CBTR-2000-450-60-1 ხონჩა
CBTR-3000-450-50-1 ხონჩა
CBTR-3000-450-60-1 ხონჩა
CBTR-2000-500-50-1 ხონჩა
CBTR-2000-500-60-1 ხონჩა
CBTR-3000-500-50-1 ხონჩა
CBTR-3000-500-60-1 ხონჩა
CBTR-2000-600-50-1 ხონჩა
CBTR-2000-600-60-1 ხონჩა
CBTR-3000-600-50-1 ხონჩა
CBTR-3000-600-60-1

CBTR-3000-450-50-1

ხონჩა

ხონჩა