საკაბელო ხონჩის თავსახური (CBCR 0.5მმ)

10 -ჯერ დაათვალიერეს!
დოკუმენტაცია

აღწერა

CBCP-2000-100-0.5ხონჩის თავსაფარი
CBCP-2000-150-0.5ხონჩის თავსაფარი
CBCP-2000-200-0.5ხონჩის თავსაფარი
CBCP-2000-250-0.5ხონჩის თავსაფარი
CBCP-2000-300-0.5ხონჩის თავსაფარი
CBCP-2000-350-0.5ხონჩის თავსაფარი
CBCP-2000-400-0.5ხონჩის თავსაფარი