თერმული ღებვაჩვენს საწარმოში არის საქართველოში ყველაზე დიდი თერმული სამღებროკატალოგი