საკაბელო ხონჩა (CBTR)

საკაბელო ხონჩა (CBTR) შენობების ელექტროგაყვანილობაში უდიდესი როლი უკავია საკაბელო ხონჩის სისტემებს, რომელებიც უზრუნველყოფენ, ელექტროენერგიის განაწილებას შენობის ყველა წერტილში. ისინი გამოიყენება როგორც შენობის შიდა ისე გარე გაყვანილობებში, მათი კომპლექტაციის კომპლექსურობა იძლევა იმის საშუალებას, რომ მოვარგოთ ისინი ნებისმიერ პროექტს.